Study Abroad Student Handbook
Norway Norway
Center for Global Education

Phrases To Know in Norway

Arrest

 • I am an United States citizen.
    Jeg er en USA borger.
 • Please call the United States Embassy/Consulate immediately.
    Vennligst ring USAs ambassade / konsulat umiddelbart.
 • I have a right to call the United States Embassy/Consulate.
    Jeg har rett til å kalle USAs ambassade / konsulat.

Food and Water

 • Where is the market?
    Hvor er markedet?
 • Where can I get something to eat?
    Hvor kan jeg få noe å spise?
 • I am allergic to ...
    Jeg er allergisk mot ...
 • Is this safe drinking water?
    Er dette trygt drikkevann?
 • I can't/don't eat meat/pork, etc.
    Jeg kan ikke / ikke spiser kjøtt / flesk.

General Information

 • My name is ...
    Jeg heter ...
 • Please speak slowly.
    Snakk langsomt.
 • Where is the nearest (bathroom, telephone, bank, internet café, ...)?
    Hvor er nærmeste (bad, telefon, bank)?
 • Where can I find information about ...?
    Hvor kan jeg finne informasjon om ...?
 • Can you show me on this map?
    Kan du vise meg på dette kartet?
 • Can you contact this person for me?
    Kan du kontakte denne personen for meg?
 • I don't understand.
    Jeg forstår ikke.
 • What (time, date, day) is it?
    Hva (tid, dato, dag) er det?
 • Can you give me directions to ...?
    Kan du gi meg retninger til ...?
 • Can you write this down for me?
    Kan du skrive dette ned for meg?
 • I'm lost.
    Jeg har gått meg vill.

Help

 • This is an emergency.
    Dette er en nødssituasjon.
 • I need help.
    Jeg trenger hjelp.
 • Where is the police station?
    Hvor er politiet?
 • Where can I get help?
    Hvor kan jeg få hjelp?
 • Please help me!
    Vennligst hjelp meg!
 • Stop! Thief!
    Stopp! Tyv!

Medical

 • My blood type is ...
    Min blodtype er ...
 • Please take me to the hospital/doctor.
    Vennligst ta meg til sykehuset / lege.
 • I'm allergic to penicillin/aspirin.etc.
    Jeg er allergisk mot penicillin / aspirin.
 • I'm not feeling well.
    Jeg ikke føler deg bra.
 • How do I get to the (doctor, hospital)?
    Hvordan får jeg til lege / sykehus?
 • I am diabetic, etc.
    Jeg er diabetiker.

Money

 • Do you take travelers' checks?
    Tar du reisesjekker?
 • Do you take credit cards?
    Ta dere kredittkort?
 • Where can I exchange money?
    Hvor kan jeg veksle penger?
 • Where is the closest ATM?
    Hvor er nærmeste ATM?
 • I need a cash advance from my credit card.
    Jeg trenger en cash advance fra kredittkortet mitt.
 • What is the exchange rate for (dollars) to (local currency)?
    Hva er kursen?
 • How much does this cost?
    Hvor mye koster dette?

Transportation

 • How long is the trip?
    Hvor lang er turen?
 • How much is the ticket?
    Hvor mye er billetten?
 • Can you take me to a (bus,taxi,train,metro)?
    Kan du ta meg til en (buss, taxi, tog, metro)?
 • Please take me to the airport.
    Vennligst ta meg til flyplassen.
 • Does this bus/metro stop at...?
    Stopper denne bussen / T-bane på ...?
 • Are there student rates?
    Er det student priser?
 • Where can I get a (bus, taxi, train, metro)?
    Hvor kan jeg få en (buss, taxi, tog, metro)?
 • Where can I rent a car?
    Hvor kan jeg leie en bil?
 • What is the fare?
    Hva er billettprisen?
COUNTRY SPECIFIC STUDENT HANDBOOKS
Country Specific
Student Handbooks
Sponsors
AllAbroad.us
GlobalScholar.us
TerraDotta logo