Study Abroad Student Handbook
Sweden Sweden
Center for Global Education

Words To Know in Sweden

Word Translation
Airport Flygplats
ATM Bankomat
Bank Bank
Bus Bus
Consulate konsulat
Embassy ambassaden
Emergency Room akutmottagning
Fire Fire
Food Mat
Hospital Hospital
Hotel Hotel
Internet Internet
Lawyer Advokat
Market marknad
Metro Metro
Money pengar
Pharmacy Apotek
Police Station polisstation
Restaurant Restaurang
Store Affär
Suitcase Resväska
Telephone telefon
Train Tåg
Translation översättning
University universitet
Ambulance Ambulans
Baggage Claim bagageutlämningen
Bathroom Badrum
Computer dator
Doctor läkare
Emergency nödsituation
Exchange Rate växelkurs
Fire Station brandstation
Help Hjälp
Hostel vandrarhem
Insurance försäkring
Law lag
Luggage bagage
Medicine medicin
Metro Station tunnelbanestation
Nurse sjuksköterska
Police Polis
Post Office Postkontor
Station Station
Street gata
Taxi Taxi
Thief tjuv
Train Station tågstation
Translator översättare
Water vatten
COUNTRY SPECIFIC STUDENT HANDBOOKS
Country Specific
Student Handbooks
Sponsors
AllAbroad.us
GlobalScholar.us
TerraDotta logo