Study Abroad Student Handbook
Netherlands Netherlands
Center for Global Education

Phrases To Know in Netherlands

Arrest

 • I am an United States citizen.
    Ik ben een burger van Verenigde Staten.
 • Please call the United States Embassy/Consulate immediately.
    Gelieve te roepen de Ambassade van Verenigde Staten/Consulaat onmiddellijk.
 • I have a right to call the United States Embassy/Consulate.
    Ik heb een recht te roepen verenig de Ambassade van Staten/Consulaat.

Food and Water

 • Where is the market?
    Waar is de markt?
 • Where can I get something to eat?
    Waar kan ik iets om te eten ertoe brengen?
 • I am allergic to ...
    Ik ben allergisch...
 • Is this safe drinking water?
    Is dit veilige drinkwater?
 • I can't/don't eat meat/pork, etc.
    Ik kan/nieteet geen vlees/varkensvlees, enz.

General Information

 • My name is ...
    Mijn naam is...
 • Please speak slowly.
    Gelieve te spreken langzaam.
 • Where is the nearest (bathroom, telephone, bank, internet cafĂ©, ...)?
    Waar het meest dichtbijgelegen is (badkamers, telefoon, bank...)?
 • Where can I find information about ...?
    Waar kan ik informatie over... vinden?
 • Can you show me on this map?
    Kunt u me op deze kaart tonen?
 • Can you contact this person for me?
    Kunt u deze persoon voor me contacteren?
 • I don't understand.
    Ik begrijp niet.
 • What (time, date, day) is it?
    Welke tijd is het? Welke datum is het? Welke dag is het?
 • Can you give me directions to ...?
    Kunt u me richtingen aan... geven?
 • Can you write this down for me?
    Kunt u dit voor me neerschrijven?
 • I'm lost.
    Ik word verloren.

Help

 • This is an emergency.
    Dit is een noodsituatie.
 • I need help.
    Ik heb hulp nodig.
 • Where is the police station?
    Waar is de politie post?
 • Where can I get help?
    Waar kan ik hulp krijgen?
 • Please help me!
    Gelieve te helpen me!
 • Stop! Thief!
    Einde! Dief!

Medical

 • My blood type is ...
    Mijn bloedgroep is...
 • Please take me to the hospital/doctor.
    Gelieve te nemen me aan het ziekenhuis/arts.
 • I'm allergic to penicillin/aspirin.etc.
    Ik ben allergisch voor penicilline/aspirine.enz.
 • I'm not feeling well.
    Ik voel niet goed.
 • How do I get to the (doctor, hospital)?
    Hoe ik aan krijg (arts, het ziekenhuis)?
 • I am diabetic, etc.
    Ik ben diabetes, enz.

Money

 • Do you take travelers' checks?
    Neemt u de controles van reizigers?
 • Do you take credit cards?
    Neemt u creditcards?
 • Where can I exchange money?
    Waar kan ik geld ruilen?
 • Where is the closest ATM?
    Waar is dichtste ATM?
 • I need a cash advance from my credit card.
    Ik heb een contant geldvooruitgang van mijn creditcard nodig.
 • What is the exchange rate for (dollars) to (local currency)?
    Wat is de wisselkoers voor (dollars) (lokale munt)?
 • How much does this cost?
    Hoeveel deze kosten?

Transportation

 • How long is the trip?
    Hoe lang is de reis?
 • How much is the ticket?
    Hoeveel is het kaartje?
 • Can you take me to a (bus,taxi,train,metro)?
    Kunt u me aan nemen a (bus,taxi,trein,metro)?
 • Please take me to the airport.
    Gelieve te nemen me aan de luchthaven.
 • Does this bus/metro stop at...?
    Deze bus/metro einde bij...?
 • Are there student rates?
    Zijn er studententarieven?
 • Where can I get a (bus, taxi, train, metro)?
    Waar ik a kan krijgen (bus, taxi, trein, metro)?
 • Where can I rent a car?
    Waar kan ik een auto huren?
 • What is the fare?
    Wat is de vervoerprijs?
COUNTRY SPECIFIC STUDENT HANDBOOKS
Country Specific
Student Handbooks
Sponsors
AllAbroad.us
GlobalScholar.us
STUDY ABROAD PROGRAM SEARCH
Study Abroad
Program Search
TerraDotta logo