Study Abroad Student Handbook
Czech Republic Czech Republic
Center for Global Education

Words To Know in the Czech Republic

Word Translation
Airport letiště
ATM Bankomat
Bank banka
Bus autobus
Consulate konzulát
Embassy velvyslanectví
Emergency Room ošetřovna
Fire oheň
Food jídlo
Hospital nemocnice
Hotel hotel
Internet Internet
Lawyer právník
Market trh
Metro Metro
Money peníze
Pharmacy lékárna
Police Station strážnice
Restaurant Restaurace
Store obchod
Suitcase kufr
Telephone telefon
Train vlak
Translation překlad
University univerzita
Ambulance ambulance
Baggage Claim Reklamace zavazadel
Bathroom koupelna
Computer počítač
Doctor lékař
Emergency pohotovostní
Exchange Rate kurz
Fire Station hasičská stanice
Help pomoc
Hostel ubytovna
Insurance taxi
Law zákon
Luggage zavazadla
Medicine medicína
Metro Station stanice metra
Nurse zdravotní sestra
Police policie
Post Office poštovní úřad
Station stanice
Street ulice
Taxi pojištění
Thief zloděj
Train Station Vlakové nádraží
Translator překladatel
Water voda
COUNTRY SPECIFIC STUDENT HANDBOOKS
Country Specific
Student Handbooks
Sponsors
AllAbroad.us
GlobalScholar.us
TerraDotta logo